Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Dydaktyka sportu Zobacz
Filozofia i etyka Zobacz
Komunikacja społeczna Zobacz
Marketingu w sporcie Zobacz
Medycyna sportu Zobacz
Metrologia i diagnostyka motoryczności Zobacz
Psychologia sportu Zobacz
Teoria i metodyka dyscyplin sportu Zobacz
Zarządzanie kadrami w sporcie Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/