Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Anatomia i antropologia Zobacz
Biologiczne uwarunkowania wysiłku w sporcie Zobacz
Biomechanika sportu Zobacz
Ekonomia Zobacz
Fizjologia i biochemia Zobacz
Historia sportu Zobacz
Prawo w sporcie Zobacz
Psychologia i pedagogika Zobacz
Socjologia sportu Zobacz
Teoria i metodyka różnych dyscyplin sportu Zobacz
Teoria sportu Zobacz
Teoria treningu sportowego Zobacz
Zarządzanie i marketing Zobacz
Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/